022 822 222

Servicii

Centrul de apel prestează servicii în limba de stat şi limba rusă.

Pentru fiecare companie, organizaţie care prestează servicii, livrează produse este primordial asigurarea unei comunicării eficiente cu clientela sau auditoriu ţintă.
În acest sens, în ajutorul Dvs. vine atragerea tehnologiilor de telecomunicaţii în serviciile de marketing – telemarketing.

Serviciul „Suport informativ-consultativ”

Dacă doriţi să oferiţi clientelei Dvs. un telefon de contact, la care operativ şi calitativ va obţine informaţii şi/sau consultaţii privind serviciul/produsul oferit, atunci acest serviciu reprezintă soluţia optimă pentru Dvs.

Avantaje:
 1. Posibilitatea prelucrării unui număr mare a apelurilor;
 2. Oferirea operativă a informaţiei necesare, care va majora nivelul de satisfacţie a clienţilor Dvs.;
 3. Înregistrarea, evidenţa, prelucrarea şi păstrarea tuturor solicitărilor;
 4. Creşterea fidelităţii şi nivelului de satisfacţie a clienţilor Dvs. etc.
Scenariu:

În comun cu Dvs. va fi identificat scenariul potrivit de prelucrare a apelurilor, în baza căruia operatorii profesionalişti vor asigura consultarea apelanţilor.

Numai în cazul solicitărilor care nu ţin de competenţa acestora, vor fi implicaţi specialiştii Dvs.

Serviciul „Suport tehnic”

Acest serviciu este necesar dacă Dvs. oferiţi un produs/serviciu care presupune existenţa unui nivel sporit de complexitate în utilizare, iar utilizatorii pentru exploatare trebuie să posede cunoştinţe speciale din domeniul TI.

Avantaje:
 1. Posibilitatea prelucrării unui număr mare a apelurilor;
 2. Oferirea operativă a suportului tehnic necesar, reacţionarea rapidă la soluţionare incidentelor;
 3. Înregistrarea, evidenţa, prelucrarea şi păstrarea tuturor solicitărilor;
 4. Creşterea fidelităţii şi nivelului de satisfacţie a clienţilor Dvs. etc.
Scenariu:

Operatorii Centrului de apel, instruiţi şi cu experienţă în domeniul TI, vor efectua:

 • oferirea consultaţilor cu caracter tehnic, pe incidentele care sunt în competenţa acestora;
 • înregistrarea şi prezentarea reclamaţiilor persoanelor competente din cadrul companiei Dvs.;
 • soluţionarea situaţiilor de conflict;
 • înregistrarea şi documentate tuturor solicitărilor parvenite etc.

În cazul problemelor mai complexe solicitările vor fi escaladate către specialiştii responsabili din cadrul companiei Dvs.

Serviciul „Căutarea clienţilor noi”

Reprezintă soluţia optimală pentru extinderea pieţei de desfacere a produsului/serviciului Dvs. şi identificarea potenţialilor clienţi.

Avantaje:
 1. Efectuarea operativă şi calitativă a unui volum mare de apeluri;
 2. Contactul direct cu clientul şi obţinerea feedback-ului cu referire la produsul/serviciul propus;
 3. Oferirea unor rapoarte exhaustive privind efectuarea procesului de contactare, rezultatele, feedback-ul, persoanele cointeresate;
 4. Creşterea solicitării produselor/serviciilor Dvs;
 5. Promovarea imaginei companiei Dvs. în rîndul potenţialilor clienţi etc.
Scenariu:

Operatorii din cadrul Centrului de apel sunt instruiţi de către Dvs. cu referire la produsul/serviciul.

Ulterior se iniţiază contactarea potenţialilor clienţi, din numele Dvs. pentru a identifica doritorii de a obţine produsul/serviciul Dvs. (este prezentat serviciu, se oferă oferta comercială, se răspunde la întrebările apărute etc.). În cazul identificării persoanelor cointeresate, apelul poate fi readresat către persoana competentă din cadrul organizaţiei Dvs. sau datele lor sunt prezentate Dvs. pentru continuarea tratativelor.

Serviciul „Promovarea prin telefon”

Acest serviciu este soluţia optimală, dacă Dvs. tindeţi spre creşterea vînzărilor produselor/serviciilor şi extinderea pieţii.

Avantaje:
 1. Efectuarea operativă şi calitativă a unui volum mare de apeluri pentru promovarea produsului/serviciului;
 2. Contactul direct cu clientul şi obţinerea feedback-ului cu referire la produsul/serviciul propus;
 3. 3Creşterea solicitării produselor/serviciilor Dvs;
 4. Promovarea companiei Dvs. în rîndul potenţialilor clienţi etc.
Scenariu:

În comun cu Dvs. se identifică şi stabileşte scenariul potrivit pentru promovarea produsului/serviciului. Operatorii sunt instruiţi cu specificul produsului/serviciului propus. Se convine asupra listei potenţialilor clienţi şi iniţiază procesul de contactare şi promovare.

Pentru reacţionarea rapidă, dar şi analiza ulterioară se documentează feedback-ul clienţilor, care este prezentat Dvs. pentru analiză.

Serviciu „Informarea”

Dvs. doriţi să informaţi operativ un număr considerabil de clienţi sau potenţialii clienţi, deci acest serviciu este soluţia potrivită pentru o campanie de informare.

Avantaje:
 1. Efectuarea operativă şi calitativă a unui volum mare de apeluri pentru informarea clientelei, auditoriului ţintă;
 2. Siguranţa informării clientului datorită contactului direct;
 3. Un stimul pentru creşterea solicitării produselor/serviciilor Dvs;
 4. Creşterea fidelităţii şi nivelului de satisfacţie a clienţilor Dvs. etc.
Scenariu:

Operatorii din cadrul Centrului de apel sunt instruiţi de către Dvs. cu referire la campanie de informare.

În comun cu Dvs. se stabileşte schema potrivită de lucru şi lista pentru contactare. Operatorii în termeni cît mai restrînşi asigură contactarea şi informarea clienţilor şi/sau potenţialilor clienţi

Serviciul „Cercetări de marketing”

În baza acestui serviciu va fi posibil de realizat o investigaţie complexă a pieţei, a mediului extern al firmei, poziţia companiei în comparaţie cu cea a concurenţilor, dar şi pentru a determina necesităţile şi preferinţele clienţilor şi oferi viziuni privind implementarea noilor politici mai progresiste. Ca sursă de colectare a informaţiei serveşte anchetarea(efectuarea sondajelor) prin telefon.

Avantaje:
 1. Operativitatea obţinerii informaţiilor pentru analiză;
 2. Efectuarea anchetării cu o acoperire teritorială largă (pe regiuni, pe teritoriu întregii ţări etc.);
 3. Efectuarea unui număr mare de telefoane, care direct va contribui la promovare imaginii companiei Dvs;
 4. Oferirea unor rapoarte exhaustive privind efectuarea procesului de contactare, rezultatele, feedback-ul etc.
Scenariu:

În comun cu Dvs. stabilim conţinutul anchetei pentru colectarea informaţiei. Operatorii în baza listei prezentate de Dvs. efectuează anchetarea conform formularului. Toate datele se înregistrează şi baza de date obţinută este transmisă Dvs. pentru analiză, sau analizată conform criteriilor care vă interesează. În final se prezintă un raport ce vizează proiectul realizat.

Serviciul „Actualizarea bazei de date a clienţilor”

Acest serviciu vă oferă posibilitatea de a vă actualiza operativ baza de date învechită a clienţilor (datele de contact).

Avantaje:
 1. 1. Efectuarea operativă şi calitativă a actualizării bazei de date a clienţilor şi în rezultat obţinerea unei baze actualizate şi sigure, deoarece sursa de informare este nemijlocit clientul;
 2. 2. O acţiune care va demonstra grija faţă de clienţi şi în final va contribui la creşterea imaginei companiei şi fidelităţii clienţilor Dvs. etc.
Scenariu:

Dvs. oferiţi lista clienţilor pentru care necesită actualizare, indicaţi care date urmează să fie actualizate şi operatorii asigură procesul de contactare şi actualizare a bazei de date.

În final obţineţi „Baza de date a clienţilor” actualizată.

Serviciul „Invitarea la activităţi”

Acest serviciu vă permite efectuarea unei campanii privind invitarea clienţilor şi/sau potenţialilor clienţi la diferite activităţi organizate de Dvs., pentru a vă asigura cu prezenta unui număr mare de participanţi.

Avantaje:
 1. Efectuarea operativă şi calitativă a unui volum mare de apeluri pentru invitarea clienţilor şi/sau potenţialilor clienţi;
 2. Obţinerea feedback-ului privind numărul celor care vor fi prezenţi;
 3. Obţinerea unor rapoarte exhaustive privind numărul clienţilor invitaţi, numărul preventiv al celor prezenţi
 4. O acţiune care va demonstra grija faţă de clienţi şi în final va contribui la creşterea imaginei companiei şi fidelităţii clienţilor etc.
Scenariu:

Dvs. stabiliţi lista contactelor pentru apelare, la ce eveniment urmează să fie invitaţi şi datele privind petrecerea acestuia. Operatorii, deja instruiţi, în cei mai proximi termeni asigură contactarea şi invitarea clienţilor.

Consultă Price list
Consultă model de contract