022 822 222

Noutăți recente

Regim de muncă extins pentru operatorii Centrului de Apel al Î.S. „Fiscservinform”

În perioada 21-25 martie curent, Centrul de Apel al Î.S.”Fiscservinform” îşi va desfăşura activitatea în baza unui program de lucru extins, oferind consultări telefonice contribuabililor de la orele 8:00 şi până la orele 19:00. Vineri, 25 martie - ziua limită de prezentare a rapoartelor către autoritatea fiscală, operatorii vor fi disponibili până la orele 20:00.

Respectivul programul de muncă a fost stabilit în scopul asigurării calităţii şi continuităţii procesului de transmitere şi recepţionare a dărilor de seamă fiscale în format electronic, inclusiv şi Declaraţiile cu privire la impozitul pe venit (CET08) al persoanelor fizice.

Colaboratorii Centrului de Apel vor asigura:

  1. Consultarea agenţilor economici în procesul de prezentare a dărilor de seamă în format electronic;
  2. Înregistrarea tuturor incidentelor apărute în procesul de recepţionare a dărilor de seamă în formă electronică şi coordonarea măsurilor necesare pentru soluţionarea acestora;
  3. Recepţionarea tuturor apelurilor telefonice de la agenţii economici şi oferirea suportului necesar pentru a soluţiona întrebările adresate.

Pentru detalii sau neclarităţi parvenite în procesul de utiliyare a serviciilor electronice fiscale, contactaţi Centrul de Apel al Î.S. „Fiscservinform” la numărul de telefon (022)822-222.

Totodată, puteţi beneficia de asistenţă informativ-consultativ şi tehnic cu privire la utilizarea serviciilor electronice fiscale prin poştă electronică, legătura inversă, skype sau facebook.