022 822 222

Despre centru

Scurt istoric

Centrul de apel este o subdiviziune structurală a I.P. „CTIF”, care activează începînd cu anul 2009, creat pentru a asigura suportul informativ-consultativ şi tehnic contribuabililor privind utilizarea serviciilor electronice fiscale şi în special a serviciilor de raportare electronică fiscală „Declaraţie electronică” şi „Declaraţia rapidă”.

Cu creşterea popularităţii serviciilor electronice fiscale în rîndul contribuabililor, Centrul de apel a evoluat ca structura, competenţe şi spectrul de servicii oferite. Acum clientela este reprezentată de persoanele juridice, cu preponderenţă se remarcă toţi subiecţii ai impunerii cu TVA, dar şi persoanele fizice. Totodată şi lista serviciilor pentru consultanţă a fost extins: „Declaraţie electronică”, „Declaraţia rapidă”, „Registrul general electronic al facturilor fiscale”, „Comanda on-line a formularelor tipizate”, „Colectare informaţiilor din surse indirecte”, ,,Crearea şi circularea documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare”, „Fişa imobilului”, „E-factura” etc., serviciile destinate Serviciului Fiscal de Stat şi autorităţilor publice.


Colectivul Centrului este o echipă competentă, profesionistă, care vine în ajutorul clientului, este orientată către client şi depune efortul pentru asigurare creşterea nivelului de satisfacţie a acestuia.

+

Totodată, pe lîngă asigurarea suportul informativ-consultativ şi tehnic contribuabililor, începînd cu anul 2011, Centrul de apel asigură procesul de promovare prin telefon a publicaţiei periodice „Monitorul fiscal FISC.md”, ”, care reprezintă un ghid practic în care accentul de bază se pune pe abordare profesională a subiectelor de interes economic, fiscal şi legislativ.

Începînd cu anul 2014, Centrul de apel prestează servicii de asistenţă telefonică Centrului de Guvernare Electronică, asigurînd asistenţă telefonică cetăţenilor privind utilizarea serviciilor electronice publice.

Datele statistice privind apelurile de intrare si iesire
pentru anii 2012 si 2013